W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

OBWIESZCZENIE IR.6220.6.2017

Rawicz, dn. 19.06.2017 roku

IR.6220.6.2017                                                                     

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu  postanowienia

w sprawie potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

            Stosownie do art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 i  art.63 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

z a w i a  d a m i a m

 o wydanym postanowieniu Burmistrza Gminy Rawicz dnia 14 czerwca 2017 roku r. (sygnatura sprawy: IR.6220.6.2017.KG), w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pt.  w związku z wnioskiem Pana Michała Bugały- przedstawiciela firmy Tebodin Poland Sp.z.o.o. Eurocentrum  Office Complex, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa działającego w imieniu i na rzecz firmy ANIMEX Foods Sp.z.o.o., sp.k., Morliny 15, 14-100 Ostródazłożonym dnia 4 maja 2017 roku r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:Budowie  zakładu uboju trzody chlewnej wraz z rozbiorem wieprzowiny położonyw m. Sierakowo, gmina Rawicz na dz. o nr ewid. gruntu: obręb Sierakowo Pn I: 31, 36/2, 38/5, 38/8, 32/23, 36/3, 32/24, 502, 30, 35, 36/1, 459, 460, 38/4, 11/10, 14/2, 14/9, 34/6, 32/59, 32/25, 32/40, 32/55, 14/3, 470, 29/2, 29/1, 38/3, 38/2, 461, 29/5, 457, 458, 466/2, 32/33, 32/43, 32/58, 32/46, 32/49, 32/52, 32/53, 32/54, 32/56, 13/3, 13/4, 14/6, 14/7, 11/6, 11/7, 11/8, 464, 465, 32/57, 468, 463, 462, 14/8, 32/36, 34/4, 466/1, 456, 454, 455, 17/1, 16, 506/1, 506/2, 506/3, 506/4, 506/5, 506/6, 506/7, 506/8, 506/9, 506/10, 36/4, 39/2, 499/1, 23/9, 23/10, 23/11, 39/3, 23/4, 10, 469, 499/2, 23/8, 38/7, obręb Sierakowo Pn II: 99, 94/2, 95/2, 100/2, 101, 104/4, 94/1, 95/1, 94/4, 95/4, 97, 94/3, 95/3, 93, 103/5, 96,  98/2, 100/1, 98/1, 431, 430, 92/2, 92/1, 

            Organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 16 maja 2017 r. (sygnatura sprawy: IR. 6220.6.2017.KG) zwrócił się do organów współdziałających o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, tj.:

·         Regionalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska w Poznaniu, który pismem z dnia 8 czerwca 2017 roku zn. WOO-IV.4240.493.20174.DG.2 wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

·         Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu, który opinią sanitarną z dnia 24 maja 2017 r. zn. N.NS-72/2-9(1)17, również stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

·         Starosty Rawickiego, który opinią z dnia 1 czerwca 2017 roku zn. ABŚ.6220.1.2017 także stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. inwestycji.

            W związku z powyższym, po wnikliwej analizie złożonej dokumentacji, Burmistrz Gminy Rawicz  postanowieniem z dnia 14 czerwca 2017r. zn. IR.6220.6.2017.KG stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia określając jednocześnie zakres raportu.

Na wydane postanowienie stronom postępowania przysługuje zażalenie

            Strony zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, pok. 118, w godzinach urzędowania:

poniedziałki  od 8.00.-16.00

wtorki-piątki od 7.00- 15.00

w terminie7 dni  od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  www.rawicz.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rawiczu i tablicach sołectwa Sierakowo.

Powiadom znajomego