W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

OBWIESZCZENIE SKO.460.471.13.2017

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępdwania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w zw. z art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2017r. zostało wydane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie postanowienie nr SKO.460.471.13.2017 w przedmiocie uznania za uzasadnione zażalenia na niezałatwienie w terminie sprawy wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją Burmistrza Gminy Rawicz z 09.08.2013r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej złożonej z 1 turbiny wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie decyzji lub postanowienia poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pouczenie o środkach zaskarżenia zawarte jest w ww. postanowieniu.

Niniejsze obwieszczenie zastępuje obwieszczenie z dnia 29 maja 2017r. SKO. 460.471.13.2017, w którego treści omyłkowo wskazano, że tut. Kolegium wydało postanowienie nr SKO.460.471.13.2017 w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zażalenia na niezałatwienie w terminie sprawy.

Załączniki

img288.pdf pdf, 516 kB

Powiadom znajomego