W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie IR.6220.17.2016.AW

Rawicz, dnia 03.02.2017 roku

IR.6220.17.2016.AW

O B W I E S Z C Z E N I E

                Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j Dz. U. z 2016 roku, poz. 23), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 353) oraz na podstawie art. 85 ust. 3 cytowanej  wyżej ustawy  podaje do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zn: IR.6220.17.2016.AW z dnia 25 styczniabr  dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie budynku inwentarskiego - obory przeznaczonej do chowu bydła o obsadzie 52 DJP wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Zawady – działka o nr ewid. 120 (obręb Zawady) gmina Rawicz.


1. Decyzja wydana została dla: Pana Jana Barteczki zam. Zawady 36, 63-900 Rawicz,

2.Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o                                                       dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Gminy Rawicz

3. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z:

·         opinią sanitarną z dnia 07.12.2016 r.  (data wpływu: 20.12.2016 r.),  zn. Zn. N.NS-72/2-39(1)/16 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu;

·         postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 20.12.2016r. (data wpływu: 22.12.2016r.),zn. WOO-IV.4240.1792.2016.DG1 uzgadniającego warunki realizacji dla przedmiotowej inwestycji

można zapoznać w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz,
ul.   Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, pok. 118, w poniedziałki od 8.00-16.00; wtorki - piątki od 7.00-15.00.

4. Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na  stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rawiczu, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rawiczu, ul. Piłsudskiego 21 oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Zawady

5. Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rawicz w terminie  14 dni od daty ogłoszenia.

                Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 07.02.2017 roku.

Załączniki

Powiadom znajomego