W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie IR.6220.3.2015

IR.6220.3.2015                                                                                                                   Rawicz, dnia 13.02.2017 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

            Zgodnie z art. 131 i 144 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 353 ze zm.), zawiadamiam że w dniu 3 lutego 2017 roku  (data pisma 02.02.2017 r.),  Pan Andrzej Piechowiak, Prezes Zarządu Sima Sp. z o.o. Sp. k.  złożył zażalenie  na bezczynność Burmistrza Gminy Rawicz, niezałatwienie sprawy w terminie, na przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawiezn: IR.6220.3.2015.KG wznowionego postępowaniazakończonego decyzją ostateczną Burmistrza Gminy Rawicz  z dnia  9 sierpnia 2013 r. znak GGPPiOŚ.6220.14.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na budowie  farmy wiatrowej  złożonej z 1 turbiny  o mocy max do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą   na dz. o nr ewid. 254, obręb Szymanowo, zmienioną w części  decyzją ostateczną  Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 9 października 2013 roku  zn. GGPPiOŚ.6220.27.2013.KGo wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie farmy wiatrowej  złożonej z 1 turbiny o mocy 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 254 obręb Szymanowo.

            Jednocześnie informuję, że ww. zażalenie zostanie przesłane wraz z  wyjaśnieniami do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego  w Lesznie.

            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2016, poz. 353 ze zm.)  jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

            W związku z powyższym, strony postępowania  mogą zapoznać się z przesłanym zażaleniem w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, pok. 118, w godzinach urzędowania:

1.       poniedziałki  od 8.00.-16.00

2.       wtorki-piątki od 7.00- 15.00

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia


Załączniki

Powiadom znajomego