W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie GGPPiOŚ.6220.14.2015.KG

Rawicz, dnia 13.02.2017 r.

GGPPiOŚ.6220.14.2015.KG

O B W I E S Z C Z E N I E

            Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2016 roku, poz. 353 ze zm.)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2016 roku, poz. 23),

zawiadamiam strony postępowania,

iż w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 nr RWC3003, planowanej do zlokalizowania w Rawiczu, przy ulicy Sienkiewicza 8a na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1083/10 AM11, obręb Rawicz”,  Inwestor zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień w zakresie określonym w wezwaniu  Burmistrza Gminy Rawicz  z dnia 16.01.2017 roku. Tutejszy organ wyznaczył datę 20 lutego br. na dokonanie uzupełnień do przedmiotowego wezwania.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy stosuje się przepisy art. 49 Kpa- niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym miejscu tj: na tablicy Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz oraz na stronie www.rawicz.pl.

W związku z powyższym, strony postępowania  mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, pok. 118, w godzinach urzędowania:

-        poniedziałki  od 8.00.-16.00

-         wtorki-piątki od 7.00- 15.00

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia..

Załączniki

Powiadom znajomego