W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie IR.6220.6.2017.KG

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 i 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 64 ust. 1, 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 353 ze zm.) Burmistrz Gminy Rawicz zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu oraz Starosty Rawickiego w Rawiczu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia i ewentualnego zakresu raportu w przypadku stwierdzenia takiej konieczności, w związku ze złożonym wnioskiem Pana Michała Bugały- przedstawiciela finny Tebodin Poland Sp.z.o.o. Eurocentrum Office Complex, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa działającego w imieniu i na rzecz firmy ANIMEX Foods Sp.z.o.o., sp.k., Morliny 15, 14-100 Ostróda o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: Zakład uboju trzody chlewnej wraz z rozbiorem wieprzowiny położony w m. Sierakowo, gmina Rawicz na dz. o nr ewid. gruntu: obręb Sierakowo Pn I: 31, 36/2, 38/5, 38/8, 32/23, 36/3, 32/24, 502, 30, 35, 36/1, 459, 460, 38/4, 11/10, 14/2, 14/9, 34/6, 32/59, 32/25, 32/40, 32/55, 14/3, 470, 29/2, 29/1, 38/3, 38/2, 461, 29/5, 457, 458, 466/2, 32/33, 32/43, 32/58, 32/46, 32/49, 32/52, 32/53, 32/54, 32/56, 13/3, 13/4, 14/6, 14/7, 11/6, 11/7, 11/8, 464, 465, 32/57, 468, 463, 462, 14/8, 32/36, 34/4, 466/1, 456, 454, 455, 17/1, 16, 506/1, 506/2, 506/3, 506/4, 506/5, 506/6, 506/7, 506/8, 506/9, 506/10, 36/4, 39/2, 499/1, 23/9, 23/10, 23/1139/3, 23/4, 10, 469, 499/2, 23/8, 38/7 obręb Sierakowo Pn II: 99, 94/2, 95/2, 100/2, 101, 104/4, 94/1, 95/1,94/4, 95/4, 97, 94/3, 95/3, 93, 103/5, 96, 98/2, 100/1, 98/1,431, 430, 92/2, 92/1.
 
Planowane przedsięwzięcie należy zakwalifikować jako:
 
realizację instalacji do uboju zwierząt (§ 3 ust. 1 pkt 95),
 
instalacje do oczyszczania ścieków przemysłowych z wyłączeniem instalacji, które nie powodują wprowadzania do wód lub urządzeń ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wymienione w załączniku nr II do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 oraz z 2009 r. Nr 27, poz. 169) 3 ; (§ 3 ust. 1 pkt 78 )
 
realizację zabudowy przemysłowej (...) wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:
 
a) (...)
 
b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit.a;
 
przy czym przez powierzchnie zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia (§ 3 ust. 1 pkt 52 lit. b)
 
garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 50, 52-55 i 57, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż:
 
a) (...)
 
b) 0,5 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a
 
przy czym przez powierzchnię użytkową rozumie się sumę powierzchni zabudowy i powierzchni zajętej przez pozostałe kondygnacje nadziemne i podziemne m rzutu pionowego obiektu budowlanego; (§ 3 ust. 1, pkt 56 lit.b)
 

Załączniki

Powiadom znajomego