W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie IR.6220.3.2015

Obwieszczenie IR.6220.3.2015
Zgodnie z art. 131 i 144 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 353 ze zm.), zawiadamiam że w dniu 4 maja 2017 roku (data pisma 04.05.2017 r.), Pan Andrzej Piechowiak, Prezes Zarządu Sima Sp. z o.o. Sp. k. złożył zażalenie na bezczynność Burmistrza Gminy Rawicz, niezałatwienie sprawy w terminie, na przewlekłe prowadzenie postępowania z rażącym naruszeniem prawa i tym samym wielokrotne naruszenia art. 7 Konstytucji, jak również art. 6, 7, 8, 9, 12, 35, 36 KPA w toku całego postępowania w sprawie zn: IR.6220.3.2015.KG wznowionego postępowania zakończonego decyzją ostateczną Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 9 sierpnia 2013 r. znak GGPPiOŚ.6220.14.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej złożonej z 1 turbiny o mocy max do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. o nr ewid. 254, obręb Szymanowo, zmienioną w części decyzją ostateczną Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 9 października 2013 roku zn. GGPPiOŚ.6220.27.2013.KG o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej złożonej z 1 turbiny o mocy 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 254 obręb Szymanowo.
 
Jednocześnie informuję, że ww. zażalenie zostanie przesłane wraz z wyjaśnieniami do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie.
 
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2016, poz. 353 ze zm.) jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.
 
W związku z powyższym, strony postępowania mogą zapoznać się z przesłanym zażaleniem w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, pok. 118, w godzinach urzędowania:
 
1. poniedziałki od 8.00.-16.00
 
2. wtorki-piątki od 7.00- 15.00

Załączniki

Powiadom znajomego