W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie IR.6733.101.2017.BW

Rawicz, dnia  12.01.2018r.

IR.6733.101.2017.BW

O B WIE S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U.  z 2017r, poz. 1073) oraz 

art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity - Dz.U. z 2017r,  poz. 1257)

zawiadamiam

że po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Krzysztofa Łysikowskiego reprezentującego ENEA Spółka z o.o. Burmistrz Gminy Rawicz wydał w dniu 12 stycznia 2017r decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na

budowie elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV
na działce o nr ewid. 843 oraz na częściach działek o nr ewid.  2865, 363/2, 2867, 2868 i 649/1położonych w obrębie Rawicz.
Obwieszczenie publikuje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rawicz,
w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz oraz w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez  wywieszenie obwieszczenia w miejscu planowanego przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego  zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zainteresowani mogą zapoznać się  z przedmiotową decyzją w Wydziale Inwestycji i Rozwoju tutejszego Urzędu (pok. 119 I piętro) .
Od decyzji służy stronom tego postępowania prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rawicz.
Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu …………………..

Zdjęto w dniu……………………………………………….

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej urzędu.

Powiadom znajomego