W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie IIR.6733.88.2016

                                                                                                        Rawicz, dnia 09.01.2017r.

IR.6733.88.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

                        Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 778 ze zm.) oraz art.10 §1. i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 30 listopada 2016r. (data wpływu 2 grudnia 2016r.), zmienionego pismem z dnia 2 stycznia 2017r., firmy

Rawicz Energy Sp. z o.o.

działającej poprzez pełnomocnika P. Rafała Wrzala

przedstawiciela Naftoremont – Naftobudowa Sp. z o.o.

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

„Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Rawicz”

w województwie wielkopolskim, powiecie rawickim, gminie Rawicz:

w obrębie Szymanowo - 911, 986, 969, 985/2, 987/1, 988,984;

w obrębie Dębno Polskie-38/2, 36, 35/3, 34/1, 32, 30, 29, 28, 27, 26, 31,  25/4, 25/1, 8/1,1;

w obrębie Folwark - 545, 552/2, 552/1, 551/1, 550/1, 549, 547/1, 568, 562/1, 562/2, 560/2, 559, 558, 557/3, 556/1, 556/2, 36/2, 36/3, 44/2, 45, 54/1, 54/2, 55, 56 , 34/2, 33, 132, 137, 131/4, 130/4, 130/3, 130/2, 129/6, 127/5, 127/6, 126/9, 126/12, 125, 123, 121, 110/8;

w obrębie Masłowo 728, 724, 1067, 1065, 982/1, 659/3, 700/2, 700/7, 983/1, 985/4, 986/1;

w obrębie Załęcze 41/3, 55/3, 89, 100, 5061, 91, 5060/2, 5060/4;

oraz w województwie dolnośląskim, powiecie górowskim, gminie Wąsosz:

w obrębie Świniary-Borowna - 397, 398;

w obrębie Wodniki - 306, 233, 23, 199, 30/3, 30/2 , 31/3 , 32/1, 230, 37/5, 231, 42/1, 204, 64/2, 64/3 , 65/1 , 66/2, 70/2 , 71/3, 71/1 , 72 , 200, 83/3.

W ramach inwestycji planowana jest:

- budowa Ośrodka Produkcyjnego Rawicz wraz z drogą dojazdową na działkach nr 28 i 29 obręb Dębno Polskie;

- budowa Strefy Przyodwiertowej Rawicz-15 na działkach nr 28 i 29 obręb Dębno Polskie;

- budowa rurociągów technologicznych ze Strefy Przyodwiertowej Rawicz-12 do Ośrodka Produkcyjnego Rawicz wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

- budowa rurociągu wody złożowej ze Strefy Przyodwiertowej Rawicz-12 do Ośrodka Produkcyjnego Rawicz;

- budowa gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia o średnicy do DN150 łączącego Ośrodek Produkcyjny Rawicz z Kopalnią Gazu Ziemnego (KGZ) Załęcze wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

- rozbudowa instalacji technologicznej Kopalni Gazu Ziemnego Załęcze o stację gazową wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 83/3obręb Wodniki;

- budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem do Ośrodka Produkcyjnego Rawicz;

- budowa sieci elektroenergetycznej do Ośrodka Produkcyjnego Rawicz wraz ze stacją transformatorową;

- budowa sieci światłowodowej ułożonej równolegle z gazociągami.

W oparciu o art. 10 §1. Kodeksu postępowania administracyjnego organ obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (pok. 119, I piętro – Zespół Planowania Przestrzennego) z zamierzeniem inwestycyjnym Wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dowodowe w przedmiotowej sprawie.

Stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będzie lokalizowana planowana inwestycja powiadamia się na piśmie, natomiast pozostałe strony postępowania zawiadamia się w drodze obwieszczenie.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


                                                                                                 Z up. BURMISTRZA

                                                                                                             Celina Pilżys - Kosmatka

                                                                                                      Naczelnik Wydziału

                                                                                                      Inwestycji i Rozwoju

Załączniki

Powiadom znajomego