W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenia IR. 6733.79.2016

Rawicz, dnia 15.11.2016r.

IR. 6733.79.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1. i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 23) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe prowadzone na wniosek Gminy Rawicz, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie systemu monitoringu miejskiego dla miasta Rawicza

na terenie części działek nr 1 i 9 położonych w obrębie Dębno Polskie

u zbiegu byłej drogi krajowej nr 5 z drogą powiatową – ul. Rawicka,

gm. Rawicz, powiat rawicki.

Jednocześnie zawiadamiam, że w toku prowadzonego postępowania projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego został uzgodniony:

  • w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych – przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Starostę Rawickiego oraz Ministra Środowiska;

  • w zakresie ochrony melioracji wodnych – przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego trybie milczącym,

  • w zakresie ochrony gruntów rolnych – przez Starostę Rawickiego postanowieniem z dnia 04-11-2016r. (znak sprawy GN.6124.523.2016)

  • w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego - przez Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu, działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu Rawickiego postanowieniem z dnia 28-10-2016r. (znak sprawy PZD.DT.426.167.2016.JK).

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (pok. 119, I piętro – Zespół Planowania Przestrzennego), w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek od godz. 8ºº do 16ºº, w pozostałe dni od godz. 7ºº do 15ºº, w terminie do dnia 5 grudnia 2016r.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. BURMISTRZA

Celina Pilżys - Kosmatka

Naczelnik Wydziału

Inwestycji i Rozwoju

Załączniki

Powiadom znajomego