W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenia IR. 6733.61.2016

Rawicz, dnia 15.11.2016r.

IR. 6733.61.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1. i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe prowadzone z wniosku spółki T-MOBILE POLSKA S.A. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie stacji bazowej telefonii komórkowej 65174 PLS_RAWICZ_KĄTY 44638

na działce nr 11/9 położonej w obrębie wsi Katy, gm. Rawicz.

Jednocześnie zawiadamiam, że w toku prowadzonego postępowania projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego został uzgodniony:

  • w zakresie melioracji wodnych – przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego,

  • w zakresie ochrony gruntów rolnych - przez Starostę Rawickiego postanowieniem z dnia 4 listopada 2016r.( znak sprawy GN 6124.526.2016),

  • w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego - przez Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu postanowieniem z dnia 7 listopada 2016r. (znak sprawy O.PO.Z-3.4351.492.2016.2.jp).

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (pok. 119, I piętro – Zespół Planowania Przestrzennego), w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek od godz. 8ºº do 16ºº, w pozostałe dni od godz. 7ºº do 15ºº, w terminie do dnia 2 grudnia 2016r.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. BURMISTRZA

Celina Pilżys - Kosmatka

Naczelnik Wydziału

Inwestycji i Rozwoju


Załączniki

Powiadom znajomego