W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

OBWIESZCZENI IR.6733.84.2016

Rawicz, dnia 07.12.2016r.

IR.6733.84.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 778 ze zm.) oraz art.10 §1. i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 8 listopada 2016r.

ENEA Operator Sp. z o.o.

60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

działającej poprzez pełnomocnika P. Krzysztofa Łysikowskiego

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na

budowie elektroenergetycznej sieci kablowej w rejonie ul. Wrocławskiej

w miejscowościach Dębno Polskie, gm. Rawicz i Przywsie, gm. Żmigród.

Wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego zostały objęte działki o nr gruntu: 926/2, 926/1 i części działek 304, 305/2, 342, 303, 919/2, 920/3, 920/4, 914, 926/3 w obrębie Dębno Polskie, gmina Rawicz oraz 109, 55/2 i części działek 120, 28/4, 63 i 107 w obrębie Przywsie, gmina Żmigród.

W oparciu o art. 10 §1. Kodeksu postępowania administracyjnego organ obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (pok. 119, I piętro – Zespół Planowania Przestrzennego) z zamierzeniem inwestycyjnym Wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dowodowe w przedmiotowej sprawie.

Stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu przestrzennym, Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będzie lokalizowana planowana inwestycja powiadamia się na piśmie, natomiast pozostałe strony postępowania zawiadamia się w drodze obwieszczenie.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki

Powiadom znajomego