W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenia IR.6220.6.2017.KG

                                                                                      Rawicz, dnia  05.03.2018 roku

IR.6220.6.2017.KG

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1405 ze zm.) oraz na podstawie art. 85 ust. 3 cytowanej  wyżej ustawy  podaje do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania  decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach zn: IR.6220.6.2017.KG z dnia 27 lutego 2018 roku  dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie Zakładu uboju trzody chlewnej wraz z rozbiorem wieprzowiny położony w m. Sierakowo, gmina Rawicz na dz. o nr ewid. gruntu: obręb Sierakowo Pn I: 31, 36/2, 38/5, 38/8, 32/23, 36/3, 32/24, 502, 30, 35, 36/1, 459, 460, 38/4, 11/10, 14/2, 14/9, 34/6, 32/59, 32/25, 32/40, 32/55, 14/3, 470, 29/2, 29/1, 38/3, 38/2, 461, 29/5, 457, 458, 466/2, 32/33, 32/43, 32/58, 32/46, 32/49, 32/52, 32/53, 32/54, 32/56, 13/3, 13/4, 14/6, 14/7, 11/6, 11/7, 11/8, 464, 465, 32/57, 468, 463, 462, 14/8, 32/36, 34/4, 466/1, 456, 454, 455, 17/1, 16, 506/1, 506/2, 506/3, 506/4, 506/5, 506/6, 506/7, 506/8, 506/9, 506/10, 36/4, 39/2, 499/1, 23/9, 23/10, 23/11, 39/3, 23/4, 10, 469, 499/2, 23/8, 38/7 obręb Sierakowo Pn II: 99, 94/2, 95/2, 100/2, 101, 104/4, 94/1, 95/1, 94/4, 95/4, 97, 94/3, 95/3, 93, 103/5, 96,  98/2, 100/1, 98/1, 431, 430, 92/2, 92/1
  1. Decyzja wydana została dla firmy ANIMEX Foods Sp.z.o.o. Sp.k.Morliny 15,14-100 Ostróda
  2. Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Gminy Rawicz
  3. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z:
  • opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu w z dnia 24.05.2017 r.  zn. N.NS-72/2-9(1)/17  stwierdzającej obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia,
  • opinią Starosty Rawickiego z dnia 01.06.2017 roku stwierdzającą konieczność  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  • opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu zn. WOO-I.4240.493.2017.DG.1 z dnia 5.06.2017 wyrażającą, że dla ww. inwestycji istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
można zapoznać w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz,
ul.   Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, pok. 118, w poniedziałki od 8.00-16.00; wtorki - piątki od 7.00-15.00.
4. Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na  stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rawiczu, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rawiczu, ul. Piłsudskiego 21 oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Sierakowo
5. Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rawicz w terminie  14 dni od daty ogłoszenia.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od  dnia  06.03.2018  roku do 03.04.2018 r. włącznie.
 

Powiadom znajomego