W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

ZAWIADOMIENIE IR.6220.7.2018 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


                                                                                                 Rawicz, dnia 25.05.2018 roku

IR.6220.7.2018

ZA W I A D O M I E N I E

            Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz.U z 2017 r., poz 1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 1405 ze zm.),

 Burmistrz Gminy

Rawicz

 

z a w i a d a m i a

 o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Rozszerzeniu działalności  w zakresie przetwarzania odpadów na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Rawiczu położonej na dz. o nr ewid. gruntu 2018/1, obręb Rawicz.

Informuję, że w toku  powyższego  postępowania  otrzymano opinie:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia22.05.2018 roku zn. WOO-IV.4220.404.2018.AB o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu z dnia12.02.2018 roku  zn.N.NS-72/2-12(3)/18 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i braku konieczności wykonania raportu ooś;
  • Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie z dnia 10.05.2018 roku zn. WR.ZZ.2.436.102.2018.AJ o  braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na stan zasobów wodnych  i zagrożenia  osiągnięcia przez nie celów środowiskowych

Stosownie do  art. 10 § 1 i art. 81 KPA organ administracji  obowiązany jest  przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do, zebranych  dowodów i materiałów oraz  zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym, że strony postępowania  mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, pok. 118, w godzinach urzędowania:

poniedziałki  od 8.00.-16.00

wtorki-piątki od 7.00- 15.00

w terminie 7 dni  od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj.  od 28.05.2018 roku do 18.06.2018 roku  (włącznie)

 

Powiadom znajomego