W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenia IR. 6730.1.279.2017

IR. 6730.1.279.2017                                                                     Rawicz, dnia 20.02.2017r.

O B W I E S Z C Z E N I E
o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1, art.49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1257)

podaję do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 21 lutego 2018r. zostało zakończone postępowanie dowodowe prowadzone na wniosek

Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie

w celu ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku handlowo – usługowego (sklepu Biedronka) na części działki nr 1087/6 oraz działkach nr 1088/4 i 1089/4 położonych w Rawiczu przy ul. Sienkiewicza.
Jednocześnie zawiadamiam, że w toku prowadzonego postępowania projekt decyzji  o  warunkach zabudowy został uzgodniony przez Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu postanowieniem znak PZD.DT.416.18.2018.JK z dnia 12 lutego 2018r.
W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a.,  do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się  w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (pok. 119, I piętro – Zespół Planowania Przestrzennego),  w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek od godz. 8ºº do 16ºº,  w pozostałe dni od godz. 7ºº do 15ºº,  w terminie do dnia 9 marca 2018r.
Po tym terminie zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Ponieważ w prowadzonym postępowaniu administracyjnym bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, tutejszy organ działając w oparciu o art. 49 i art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego będzie dokonywał zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach w formie publicznego obwieszczenia wywieszonego na urzędowej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz oraz poprzez udostępnienie pisma  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej organu www.rawicz.pl. (bip.rawicz.pl – zakładka BURMISTRZ).

Powiadom znajomego