W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie zn. IR. 6220.35.2019.KG o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy ok. 0,99 MW, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. gruntu 90, 89, 87, 83, 1109 obręb Szymanowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Rawicz – SEKCJA 6.

                                                                                                                                                                                     Rawicz, dnia 19.11.2019 roku

IR.6220.35.2019.KG

O B W I E S Z C Z E N I E

 Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn.IR.6220.35.2019.KG z dnia 25.10.2019 roku dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej  o mocy ok. 0,99 MW, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. gruntu  90, 89, 87, 83, 1109 obręb Szymanowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą  na terenie gminy Rawicz – SEKCJA 6.

  1. Decyzja wydana została dla firmy Polski Solar Project 10 Sp.z.o.o. działającej przez pełnomocnika –Pana Pawła Blan, ul. Wandy 17/11, 53-320 Wrocław
  2. Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Gminy Rawicz. Oprócz tego informacje oraz dane o wniosku  zamieszczono w bazie danych o ocenach oddziaływania na środowisko prowadzonej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.
  1. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z:
  • opinią sanitarną Państwowego  Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Rawiczu –z dnia 12.08.2019 r. (data wpływu: 14.08.2019 roku) Zn. N.NS-72/2-51(1)/19;
  • opinią Regionalnego Dyrektorem Ochrony Środowiska  w Poznaniu  – postanowienie z dnia 14.08.2019 roku zn. WOO-IV.4220.967.2019.AR.1
  • opinią Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  we Wrocławiu z dnia 4.10.2019 roku zn. WR.RZŚ.435.1127.2019.NR

          można zapoznać w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul.   
          Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, pok. 118, w godzinach urzędowania, tj:

- w poniedziałki od 8.00-16.00;

- wtorki od 7.00-15.00.

- środy od 7:00-16:00

- czwartki od 7:00-15:00

- piątki  od 7.00-14:00

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na  stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rawiczu oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rawiczu, ul. Piłsudskiego oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Szymanowo.


Powiadom znajomego