W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie IR. 6220.36.2019.KG o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej Rawicz VI o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Szymanowo na dz. o nr ewid. 260 i 263/2, gmina Rawicz, powiat rawicki, województwo wielkopolskie

Rawicz, dnia  roku

IR.6220.36.2019.KG

O B W I E S Z C Z E N I E

 Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn.IR.6220.36.2019.KG z dnia roku dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej Rawicz VI o mocy do 1MW  zlokalizowanej  w pobliżu miejscowości Szymanowo na dz. o nr ewid. 260 i 263/2,  gmina Rawicz, powiat rawicki,  województwo wielkopolskie.

  1. Decyzja wydana została dla Pana Marcina Bagińskiego przedstawiciela firmy RTB Developer  Sp.z.o.o. ul. Synów Pułku 37a, 80-298 Gdańsk działającego w imieniu i na rzecz  Energy Solar 24 Sp.z.o.o., ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa.
  2. Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Gminy Rawicz. Oprócz tego informacje oraz dane o wniosku  zamieszczono w bazie danych o ocenach oddziaływania na środowisko prowadzonej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.
  1. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z:
  • opinią sanitarną z dnia 19.08.2019 r. Zn.N.NS-72/2-52(1)/19 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu oraz;
  • opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 23.08.2019 r. zn.WOO-IV.4220.1025.2019.AR.1
  • opinią Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewnie w Lesznie z dnia 13.12.2019 roku zn. WR.ZZŚ.436.185.2019.AS można zapoznać w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, pok. 118, w godzinach urzędowania, tj:

- w poniedziałki od 8.00-16.00;

- wtorki od 7.00-15.00.

- środy od 7:00-16:00

- czwartki od 7:00-15:00

- piątki  od 7.00-14:00

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na  stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rawiczu oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rawiczu, ul. Piłsudskiego oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Szymanowo.

Powiadom znajomego