W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Zawiadomienie zn.IR.6220.39.2019.KG o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwziećia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. oznaczonej w ewid. gruntów i budynków nr 44/2 obręb Kąty, gm. Rawicz:

IR.6220.39.2019.KG                                                                                Rawicz, dn.16.01.2020 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 10 § 1, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz.U z 2018, poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2018 roku, poz. 2081 z późn. zm) Burmistrz Gminy Rawicz

z a w i a d a m i a

strony o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej  o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  na dz. oznaczonej w ewid. gruntów i budynków  nr 44/2 obręb Kąty, gm. Rawicz
Informuję, że w toku  powyższego  postępowania inwestycja zaopiniowana została przez:

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – opinia z dnia 09.12.2019 r.  zn. N.NS-72/2-66(1)/19
  • Regionalnego Dyrektorem Ochrony Środowiska  w Poznaniu  – opinia z dnia 07.01.2020 roku, zn. WOO-IV.4420.1497.2019.AK.2
  • Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  we Wrocławiu z dnia 10.10.2019 roku zn. WR.ZZŚ.436.279.2019.JO

Stosownie do  art. 10 § 1 i art. 81 KPA organ administracji  obowiązany jest  przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do  przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym, że strony postępowania  mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, pok. 118, w godzinach urzędowania:

  • poniedziałki  od 8.00 -16.00
  • wtorki, czwartki od 7.00 - 15.00
  • środy od 7.00 -16.00
  • piątki od 7.00 -14.00

w terminie 7 dni  od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania  umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  www.rawicz.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rawiczu i tablicy sołectwa Kąty.

 

Doręczenie uważa się za  dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego  obwieszczenia.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi

Katarzyna Górczak

inspektor ds. ochrony środowiska

Tel. 65 546 54 36

Powiadom znajomego