W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwiezczenie IR.6220.40.2020.KG o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – awaryjnej studni głębinowej umożliwiającej pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych zlokalizowanej na terenie istniejącego ujęcia wód podziemnych na dz. o nr ewid. gruntu 69/1 w m. Łaszczyn, gm. Rawicz

                                                                                                                                                                                                                                            Rawicz, dnia 05.03.2020 roku

IR.6220.40.2019.KG

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn.IR.6220.40.2019.KG z dnia 05.03.2020 roku dla przedsięwzięcia polegającego na: Wykonaniu  urządzenia wodnego – awaryjnej studni  głębinowej  umożliwiającej  pobór wód  podziemnych z utworów czwartorzędowych zlokalizowanej na  terenie istniejącego  ujęcia wód podziemnych na  dz. o nr ewid. gruntu  69/1 w m. Łaszczyn, gm. Rawicz

  1. Decyzja wydana została dla Pana Przemysława Kubsika prowadzącego działalność pod nazwą Biuro Projektowo - Konsultingowe MKM-Projekt inż. Marcin Kuciak, z/s w Poznaniu, ul. Kazimierza Wielkiego 5/1- działającego w imieniu i na rzecz  Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
  2. Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Gminy Rawicz. Oprócz tego informacje oraz dane o wniosku  zamieszczono w bazie danych o ocenach oddziaływania na środowisko prowadzonej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.
  1. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z:
  • opinią Regionalnego Dyrektorem Ochrony Środowiska  w Poznaniu  – postanowienie z dnia 30.12.2019 roku zn. WOO-IV.4220.1418.2019.JP2.3
  • opinią Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  we Wrocławiu z dnia 6lutego 2020 roku zn. WR.ZZŚ.2.267.2019.AS można zapoznać w Wydziale Strategii, Planowania i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, pok. 118, w godzinach urzędowania, tj:

         - w poniedziałki od 8.00-16.00;

          - wtorki od 7.00-15.00.

          - środy od 7:00-16:00

          - czwartki od 7:00-15:00

          - piątki  od 7.00-14:00

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na  stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rawiczu oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rawiczu, ul. Piłsudskiego oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Łaszczyn.












Powiadom znajomego