W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

SPIR.6733.1.2021.BW

Rawicz, dnia 26.01.2021 r.

SpiR.6733.1.2021.BW

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 293z późniejszymi zmianami) oraz art.61 §4, art. 10§1 i art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2020r, poz. 256 z późniejszymi zmianami) 

zawiadamiam strony postępowania 

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej jna budowie oświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Wały Powstańców Wielkopolskich oraz ulicy Targowej w Rawiczu, na terenie działek o nr ewid. 2858, 2859, 2919, 1295/2, 1300/4 obręb Rawicz.
Jednocześnie zawiadamiam, że wniosek został złożony przez Pana Wiesława Furmaniaka, pełnomocnika Gminy Rawicz.
Za strony postępowania organ uznał inwestora, właścicieli działek o nr ewidencyjnych 2858, 2859, 2919, 1295/2 i 1300/4 obręb Rawicz, na których planowana jest inwestycja oraz właścicieli działek , które znajdują się w strefie oddziaływania inwestycji.Przepis art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293) stanowi, że o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą zlokalizowane inwestycje celu publicznego , zawiadamia się na piśmie.
Informuję, że obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.
Zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego - zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Informuję, że zgodnie z art. 10 §1 kodeksu postępowania administracyjnego - strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Z wnioskiem oraz pozostałymi dokumentami zgromadzonymi w niniejszym postępowaniu strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz w godzinach pracy.

Z upoważnienia Burmistrza Gminy Rawicz
Małgorzata Łakomy
Naczelnik Wydziału Strategii, 
Planowania i Ochrony Środowiska


Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu ….........................

Zdjęto w dniu……………………………………………….

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, w rejonie planowanego przedsięwzięcia, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej urzędu.

BW

Powiadom znajomego