W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

SPIR.6730.1.184.2021 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko dla inwestycji polegającej na „ budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną, elektroenergetyczną linią kablową SN, stacjami transformatorowymi, drogą dojazdową”.

 Rawicz, dnia 19-11-2021r.

                                                                           SPiR.6730.1.184.2021.AW

                                        O B W I E S Z C Z E N I E
 

          Na podstawie art. 72 ust. 6 oraz  art. 3 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) 

                             podaję do publicznej wiadomości informację 

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

          W dniu  19.11.2021r. wydana została „Decyzja o warunkach zabudowy” zn:SPiR.6730.1.184.2021 dla terenu obejmującego działki o nr ewid. 133, 117, 118, 123  położonych w obrębie Żołędnica objętych wnioskiem dotyczącym „ budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną, elektroenergetyczną linią kablową SN, stacjami transformatorowymi, drogą dojazdową”.


W związku z powyższym informuję, że zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią tej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w terminie do dnia  06 grudnia 2021r.

Z uwagi na stan epidemii  i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem COVID-19,  dokonywanie wszystkich czynności związanych z prowadzoną sprawą jest możliwe między innymi poprzez Biuro Obsługi Klienta, drogą pocztową tradycyjną, telefoniczną, mailową lub poprzez platformę ePuap.  

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu powyższej decyzji o warunkach zabudowy następuje poprzez:

4.    udostępnienie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rawicz wraz z treścią decyzji,

5.    wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz,

6.    wywieszenie obwieszczenia w miejscu planowanego przedsięwzięcia.


Zawiadomienie poprzez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.            

Umieszczono  na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rawicz w dniach od  22-11-2021r. do 06-12-2021r  


Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 22.11.2021r.

Z upoważnienia Burmistrza

Naczelnik Wydziału SPIR

Małgorzata Łakomy

Powiadom znajomego