W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

obwieszczenie o zakończeniu postępowania SPiR.6733.28.2021.MR dot. budowy sieci wodociągowej w ul. Życzliwej

 SPiR.6733.28.2021.MR                                        Rawicz, dnia 22.11.2021r.

                                          O B W I E S Z C Z E N I E
                                       o zakończeniu postępowania

                 Na podstawie art. 10 § 1. i art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe prowadzone na wniosek spółki

                   Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o.
                        z siedzibą w  Folwarku przy ul. Półwiejskiej 20
                                     działającej poprzez pełnomocnika
                                                  P.  Łukasza Kaczmarka
                         reprezentującego firmę K3 PROJEKT Kaczmarek Łukasz

 w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:  
 budowie odcinka sieci wodociągowej w ul. Życzliwej na części działki nr 3149 położonej w obrębie Rawicz, gm. Rawicz, powiat rawicki.

Jednocześnie zawiadamiam, że w toku prowadzonego postępowania projekt decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  podlegał uzgodnieniom:
·      w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych – z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, Starostą Rawickim oraz Ministrem Klimatu i Środowiska.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a.,  do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się  w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz w terminie do dnia 9  grudnia  2021r.
Po tym terminie zostanie wydana decyzja.
 Z uwagi na stan epidemii  i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem COVID-19,  dokonywanie wszystkich czynności związanych z prowadzoną sprawą jest możliwe między innymi poprzez Biuro Obsługi Klienta, drogą pocztową tradycyjną, telefoniczną, mailową lub poprzez platformę ePuap. 
Zgodnie z art. 49 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron niniejszego postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie zamieszczone na  tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz oraz udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej organu.

Powiadom znajomego