W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia zmiany Studium. Zmiana nr 2, 2023

 

6720.2.2023.UB                                                 Rawicz, dnia 31 maja 2023 r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 39 i art. 40 oraz w związku z art. 54 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) i po podjęciu przez Radę Miejską Gminy Rawicz uchwały Nr LXII/662/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r., zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Przedmiotem zmiany studium jest teren obejmujący obszary w obrębie geodezyjnym Folwark, gmina Rawicz. W obecnie obowiązującym studium teren jest przeznaczony w następujący sposób: tereny rolnicze niższych klas bonitacyjnych, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny infrastruktury technicznej, tereny trwałych użytków zielonych, zadrzewień i zakrzewień, tereny zabudowy zagrodowej.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu zmiany Studium i do prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rawiczu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz (e-mail: planowanie@rawicz.eu) w terminie do dnia 10 lipca 2023 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Gminy Rawicz.

 

Burmistrz Gminy Rawicz

 

 

Sprawę prowadzi:

Urszula Bernat

tel. 511-570-879

email u.bernat@rawicz.eu

Załączniki

Obwieszczenie Obwie, 101 kB

Powiadom znajomego