W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenia rok 2023

XML

SPIR.6733.4.2023 - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania „budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia” na działce nr ewid. 217/6 oraz na części działek nr ewg. 2880, 2882/10 w m. Rawicz,ul. Bohaterów Westerplatte, ul. Przyjmy-Przyjemskiego, ul. Wały Dąbrowskiego gm. Rawicz, powiat rawicki

 SPiR.6733.4.2023.AW                            Rawicz, dnia 04.05.2023r.                                       O B W I E S Z C Z E N I E                                       o zakończeniu postępowania                    Na podstawie art. 10 § 1. i art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity...

obwieszczenie o wszczęciu postepowania SPiR.6733.6.2023.MR - dot. budowy przepustu drogowego w m. Łąkta

SPiR.6733.6.2023.MR                                           Rawicz, dnia 27-04-2023r.                                                    O B W I E S Z C Z E N I E                                                    o wszczęciu postępowania                      w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego                         Na...

SPIR.6733.31.2022 obwieszczenie dot. postanowienia

SPIR.6733.31.2022.BW Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 19.04.2023, w którym zawiadamia się strony postępowania, że na podstawie art. 113 § 1 i art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z roku 2022 poz. 2000 z późniejszymi zmianami), prostuje się  oczywistą omyłkę...

SPIR.6733.3.2023 obwieszczenie o wydaniu decyzji cp

SPIR.6733.3.2023 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 27.03.2023r o zawiadomieniu stron postępowania, że  na wniosek  ENEA OPERATOR Spółka z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika  Pana Dawida Koniecznego                     została wydana w dniu 17.03.2023r.  decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji...

SPIR.6733.3.2023 obwieszczenie o zakończeniu postępowania

SPIR.6733.3.2023 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 27.03.2023r. o zawiadomieniu stron postępowania, że  na wniosek  ENEA OPERATOR Spółka z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika  Pana Dawida Koniecznego,                    została wydana w dniu 17.03.2023r.  decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji...

Ogłoszenie w sprawie numeracji porządkowej we wsi SŁUPIA KAPITULNA

SPiR.6625.2/3/9/10/11/12/13/14/.2022.AD             Rawicz, dnia 01.03.2023 r. O G Ł O S Z E N I E   Na podstawie § 6 pkt. 9 i § 12 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów z dnia 21 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1368) informuję, że dnia 25 stycznia 2023 roku Rada...

SKO.430.303.11.2023

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie znak SKO.430.303.11.2023 z dnia 20 lutego 2023r. zawiadamiające o niemożności załatwienia sprawy w terminie przewidzianym w art. 35 k.p.a. wobec poczynienia dodatkowych ustaleń w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy na rzecz Pana Macieja Brumirskiego dla inwestycji polegającej na...

SPIR.6733.3.2023 obwieszczenie o zakończeniu postępowania

SPIR.6733.3.2023.BW Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 22.02.2023, w którym zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Enea Operator Sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Dawida Koniecznego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla...

Obwieszczenie Wojewody Wlkp

Poznań, 15 lutego 2023 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.746.4.2023.10   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) - zwanej...

Obwieszczenie SPIR.6730.1.108.2022.AW- o wydaniu postanowienia o podjęciu postepowania w sprawie przebudowie stodoły i częściowej zmianie sposobu użytkowania na budynek magazynowo-usługowy” na działce nr ewid. 15/2 obręb Szymanowo.

                                                                           Rawicz, dnia  15.02.2023r SPIR.6730.1.108.2022.AW                                          O B WIE S Z C Z E N I E                                      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( D. U. z dnia 2022...

SPIR.6730.1.33.2022.AW -obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej n/c dn 125, na terenie części działki o nr ewid. 42/14, obręb Sierakowo

SPiR.6733.33.2022.AW                                    Rawicz, dnia  13.02.2023 r.                                             OBWIESZCZENIE                                        w sprawie wydania decyzji                      o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o...

Ogłoszenie o nadanych nazwach ulic w miejscowości Słupia Kapitulna

SPiR.6625.2/3/9/10/11/12/13/14/.2022.AD             Rawicz, dnia 09.02.2023 r. O G Ł O S Z E N I E Na podstawie § 6 pkt. 9 i § 12 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów z dnia 21 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1368) informuję, że dnia 25 stycznia 2023 roku Rada...

SPIR.6730.1.225.2021.AW- obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dotyczacj przedsięwzięcia mogacego potencjalnie znaczącooodziływac na środowisko

                                                                             Rawicz, dnia 03-02-2023r.   SPiR.6730.1.225.2021.AW                                  O B W I E S Z C Z E N I E                      Na podstawie art. 72 ust. 6 oraz  art. 3 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego...

SPIR.6733.3.2023.BW obwieszczenie o wszczęciu postępowania

SPIR.6733.3.2023 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 30.01.2023r. zawiadamiające strony postępowania, że  zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek złożony przez firmę ENEA Operator Sp. z o.o. reprezentowaną  przez pełnomocnika Pana Dawida Koniecznego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod budowę...