W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie IR. 6721.2.2015.IJ

IR. 6721.2.2015.IJ
Rawicz, dnia 20 września 2017 roku

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sierakowo Północ I” w Sierakowie, gmina Rawicz
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1073) oraz uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz Nr VIII/55/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sierakowo Północ I”
w Sierakowie, gmina Rawicz, położony w północnej części wsi Sierakowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 4 października do 26 października 2017 roku
w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, pok. nr 119 w godzinach 7-15.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 października 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, w sali sesyjnej na I piętrze o godz. 16:00.
 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia                13 listopada 2017 roku.
Jednocześnie, działając na podstawie art. 30 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1405), zapewniam możliwość udziału społeczeństwa w ramach postępowania dotyczącego strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu miejscowego i podaję, na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ww. ustawy, do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, o której mowa w art. 39 ust. 2 ww. ustawy, i o możliwości składania uwag do dokumentacji sprawy.   
Działając na podstawie art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. każdy ma prawo składania uwag w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, w pokoju nr 119 w godzinach pracy Urzędu albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: planowanie@rawicz.pl w terminach podanych wyżej.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Rawicz.
                                                                                               

Burmistrz Gminy Rawicz

Załączniki

Powiadom znajomego