W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenia rok 2023

XML

Obwieszczenie SPIR.6730.1.108.2022.AW- o wydaniu postanowienia o podjęciu postepowania w sprawie przebudowie stodoły i częściowej zmianie sposobu użytkowania na budynek magazynowo-usługowy” na działce nr ewid. 15/2 obręb Szymanowo.

                                                                           Rawicz, dnia  15.02.2023r SPIR.6730.1.108.2022.AW                                          O B WIE S Z C Z E N I E                                      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( D. U. z dnia 2022...

SPIR.6730.1.33.2022.AW -obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej n/c dn 125, na terenie części działki o nr ewid. 42/14, obręb Sierakowo

SPiR.6733.33.2022.AW                                    Rawicz, dnia  13.02.2023 r.                                             OBWIESZCZENIE                                        w sprawie wydania decyzji                      o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o...

Ogłoszenie o nadanych nazwach ulic w miejscowości Słupia Kapitulna

SPiR.6625.2/3/9/10/11/12/13/14/.2022.AD             Rawicz, dnia 09.02.2023 r. O G Ł O S Z E N I E Na podstawie § 6 pkt. 9 i § 12 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów z dnia 21 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1368) informuję, że dnia 25 stycznia 2023 roku Rada...

SPIR.6730.1.225.2021.AW- obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dotyczacj przedsięwzięcia mogacego potencjalnie znaczącooodziływac na środowisko

                                                                             Rawicz, dnia 03-02-2023r.   SPiR.6730.1.225.2021.AW                                  O B W I E S Z C Z E N I E                      Na podstawie art. 72 ust. 6 oraz  art. 3 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego...

SPIR.6733.3.2023.BW obwieszczenie o wszczęciu postępowania

SPIR.6733.3.2023 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 30.01.2023r. zawiadamiające strony postępowania, że  zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek złożony przez firmę ENEA Operator Sp. z o.o. reprezentowaną  przez pełnomocnika Pana Dawida Koniecznego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod budowę...

SPIR.6730.1.395-2020-2023 obwieszczenie o złozony

SPIR.6730.1.395.2020-2023 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 26 stycznia 2023r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji, że zostało złożone odwołanie przez Panią Magdalenę Latuszek i Pana Piotra Latuszka (data wpływu pisma: 24.01.2023r.). Odwołania dotyczy Decyzji  o warunkach zabudowy znak SPIR.6730.1.395.2020 wydanej przez...

obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego SPiR.6733.32.2022.MR - budowa sieci gazowej w ul. Świętojańskiej

SPiR.6733.32.2022.MR                            Rawicz, dnia  24.01.2023 r.                                        OBWIESZCZENIE                                 w sprawie wydania decyzji                    o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

SPIR.6733.33.2022.AW - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej n/c dn 125, na terenie części działki o nr ewid. 42/14, obręb Sierakowo

 SPiR.6733.33.2022.AW                                       Rawicz, dnia 25.01.2023r.                                                                         O B W I E S Z C Z E N I E                                    o zakończeniu postępowania                    Na podstawie art. 10 § 1. i art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks...

obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania SPiR.6733.2.2023.MR - dot. budowy stacji bazowej P4 w rej. ul. Sienkiewicza

SPiR.6733.2.2023.MR                                   Rawicz, dnia  20.01.2023 r.                                             OBWIESZCZENIE                   w sprawie wydania decyzji o  umorzeniu postępowania Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. 2022, poz....

obwieszczenie SKO w Lesznie dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej w m. Masłowo

Obwieszczenie SKO w Lesznie w sprawie wydania decyzji nr SKO.430.2197.2022 orzekającej o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 03 listopada 2022r. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na  budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z parterową stacją transformatorową oraz urządzeniami...

SPIR.6733.31.2022 obwieszczenie o wydaniu decyzji cp

SPIR.6733.31.2022.BW Obwieszczenie  Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 19.01.2023r.  o zawiadomieniu stron postępowania, że  na wniosek  Enea Operator Sp. z o.o.,  reprezentowanej przez pełnomocnika   Pana Piotra Muracha została wydana w dniu 19.01.2023r decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci elektroenergetycznej...

SPIR.6730.1.395.2020-2023 owieszczenie o złożonym odwołaniu

SPIR.6730.1.395.2020-2023 W obwieszczeniu z dnia 19.01.2023r. Burmistrz Gminy Rawicz podaje do publicznej wiadomości informację, że strony postępowania złożyły odwołanie od Decyzji  o warunkach zabudowy znak SPIR.6730.1.395.2020 wydanej  w dniu 28 grudnia  2022r. , ustalającej dla Pana Macieja Brumirskiego warunki zabudowy  dla inwestycji pn....

obwieszczenie o wydanej decyzji umarzającej postępowanie IR.6730.1.162.2019.MR - ul. Piotra Skargi

IR.6730.1.162.2019.MR                                          Rawicz, dnia 11.01.2023r.                                             O B W I E S Z C Z E N I E                  Na podstawie art. 10 § 1, art.49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2022, poz.2000  ze zm.)      ...

SPIR.6730.1.395.2020-2023 obwieszczenie o złozonym odwołaniu

SPIR.6730.1.395.2020-2023. BW Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 10.01.2023 o podajniu do publicznej wiadomości informacji, że zostało złożone odwołanie przez Państwo Annę i Piotra Łukowiaków (data wpływu pisma: 10.01.2023r.).  Odwołanie dotyczy Decyzji  o warunkach zabudowy znak SPIR.6730.1.395.2020 wydanej przez Burmistrza Gminy...

SPIR.6733.33.2022.AW- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania polegająego budowie sieci gazowej n/c dn 125 w ulicach: Czeladnicza i Cechowa, na terenie części działek o nr ewid. gruntu 468 i 42/14 oraz na terenie działki nr ewid. gruntu 751/8 położonej w obrębie Sierakowo, gm. Rawicz, powiat rawicki

SPiR.6733.33.2022.AW                                     Rawicz, dnia 10-01-2023r.                                        O B W I E S Z C Z E N I E                                         o wszczęciu postępowania               w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego                         Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z...

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie  ścieków przemysłowych - wód popłucznych powstających w stacji uzdatniania wody.