W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenia rok 2023

XML

obwieszczenie o zakończeniu postępowania SPiR.6733.9.2023 dot. przebudowy hali sportowej przy ul. Przyjemskiego

 SPiR.6733.9.2023.MR                                          Rawicz, dnia 04.08.2023r.                                               O B W I E S Z C Z E N I E                                             o zakończeniu postępowania                  Na podstawie art. 10 § 1. i art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania...

obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. przebudowy hali sportowej SPiR.6733.9.2023.MR

SPiR.6733.9.2023.MR                                     Rawicz, dnia 20-07-2023r.                                           O B W I E S Z C Z E N I E                                           o wszczęciu postępowania               w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego                         Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy...

obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy

Obwieszczenie dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy znak SPiR.6730.1.73.2020 dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego – obory ( o obsadzie 115,5 DJP)  i zmianie sposobu użytkowania części gospodarczej budynku gospodarczo-inwentarskiego na garaż dwustanowiskowy, budowie zbiornika odciekowego wraz z załącznikami w m. Sikorzyn.

Protokół inwentaryzacyjny nr 2/2023

Protokół inwentaryzacyjny nr 2/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. w związku z komunalizacją nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Sarnówce, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 847.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego IR-III.746.19.2023.10

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977) - zwanej dalej: ustawą, zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o...

obwieszczenie o wydanej decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie przepustu na terenie części działki 148/2 położonej w obrębie Łąkta - SPiR.6733.6.2023.MR

SPiR.6733.6.2023.MR                                           Rawicz, dnia  13.06.2023 r.                                                     OBWIESZCZENIE                                               w sprawie wydania decyzji                           o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27...

obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy - SPiR.6730.1.29.2023 dot. inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków gospodarczych na budynek mieszkalny jednorodzinny, na terenie działki o nr ewid. 501/1 położonej w obrębie Rawicz.

SPiR.6730.1.29.2023.MR                                    Rawicz, dnia 09.06.2023r.                                                O B W I E S Z C Z E N I E                                   o  wydanej decyzji o warunkach zabudowy                  Na podstawie art. 10 § 1, art.49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania...

obwieszczenie o zakończeniu postępowania SPiR.6733.6.2023.MR dot. budowy przepustu w m. Łąkta

 SPiR.6733.6.2023.MR                                           Rawicz, dnia 25.05.2023r.                                             O B W I E S Z C Z E N I E                                          o zakończeniu postępowania                  Na podstawie art. 10 § 1. i art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania...

obwieszczenie o zakończeniu postępowania SPiR.6730.1.29.2023.MR - rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania b. gospodarczego na budynek mieszkalny - ul. Piłsudskiego 11

SPiR.6730.1.29.2023.MR                                     Rawicz, dnia 18.05.2023r.                                          O B W I E S Z C Z E N I E                                        o zakończeniu postępowania                  Na podstawie art. 10 § 1, art.49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania...

SPIR.6733.4.2023 - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania „budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia” na działce nr ewid. 217/6 oraz na części działek nr ewg. 2880, 2882/10 w m. Rawicz,ul. Bohaterów Westerplatte, ul. Przyjmy-Przyjemskiego, ul. Wały Dąbrowskiego gm. Rawicz, powiat rawicki

 SPiR.6733.4.2023.AW                            Rawicz, dnia 04.05.2023r.                                       O B W I E S Z C Z E N I E                                       o zakończeniu postępowania                    Na podstawie art. 10 § 1. i art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity...

obwieszczenie o wszczęciu postepowania SPiR.6733.6.2023.MR - dot. budowy przepustu drogowego w m. Łąkta

SPiR.6733.6.2023.MR                                           Rawicz, dnia 27-04-2023r.                                                    O B W I E S Z C Z E N I E                                                    o wszczęciu postępowania                      w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego                         Na...

SPIR.6733.31.2022 obwieszczenie dot. postanowienia

SPIR.6733.31.2022.BW Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 19.04.2023, w którym zawiadamia się strony postępowania, że na podstawie art. 113 § 1 i art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z roku 2022 poz. 2000 z późniejszymi zmianami), prostuje się  oczywistą omyłkę...

SPIR.6733.3.2023 obwieszczenie o wydaniu decyzji cp

SPIR.6733.3.2023 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 27.03.2023r o zawiadomieniu stron postępowania, że  na wniosek  ENEA OPERATOR Spółka z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika  Pana Dawida Koniecznego                     została wydana w dniu 17.03.2023r.  decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji...

SPIR.6733.3.2023 obwieszczenie o zakończeniu postępowania

SPIR.6733.3.2023 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 27.03.2023r. o zawiadomieniu stron postępowania, że  na wniosek  ENEA OPERATOR Spółka z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika  Pana Dawida Koniecznego,                    została wydana w dniu 17.03.2023r.  decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji...

Ogłoszenie w sprawie numeracji porządkowej we wsi SŁUPIA KAPITULNA

SPiR.6625.2/3/9/10/11/12/13/14/.2022.AD             Rawicz, dnia 01.03.2023 r. O G Ł O S Z E N I E   Na podstawie § 6 pkt. 9 i § 12 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów z dnia 21 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1368) informuję, że dnia 25 stycznia 2023 roku Rada...

SKO.430.303.11.2023

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie znak SKO.430.303.11.2023 z dnia 20 lutego 2023r. zawiadamiające o niemożności załatwienia sprawy w terminie przewidzianym w art. 35 k.p.a. wobec poczynienia dodatkowych ustaleń w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy na rzecz Pana Macieja Brumirskiego dla inwestycji polegającej na...

SPIR.6733.3.2023 obwieszczenie o zakończeniu postępowania

SPIR.6733.3.2023.BW Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 22.02.2023, w którym zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Enea Operator Sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Dawida Koniecznego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla...

Obwieszczenie Wojewody Wlkp

Poznań, 15 lutego 2023 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.746.4.2023.10   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) - zwanej...