W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenia - rok 2010

XML

Obwieszczenie

w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej Gminy Rawicz

Obwieszczenie znak: GGPPiOŚ. 7331-286/10

zawiadamiam, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek Enea Operator Spółka z o.o. 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58, z dnia 20.10.2010 r., został sporządzony projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie energetycznej linii kablowej SN 15 kV od istniejącego złącza ZKSN nr 1139 do planowanej stacji transformatorowej na działce nr 133/45 w Sierakowie na terenie działek nr 133/12, 133/14, 133/16, 133/35, 133/36, 133/44, 133/45, 133/46, 133/47, 134/9, 134/11, 135/8, 135/10, 135/12, 136/1, 137/11, 137/48, 137/50, 137/51 i 137/52 obręb Sierakowo i na działce nr 2435 obręb Rawicz.

Obwieszczenie

w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej Gminy Rawicz

Obwieszczenie znak: GGPPiOŚ. 7331-288/10

zawiadamiam, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Rawicz, został sporządzony projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej rozbudowie i przebudowie budynku szkolnego o zaplecze sanitarno – szatniowe wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na zaplecze sanitarno-szatniowe boiska Orlik 2012, przy Szkole Podstawowej w Zielonej Wsi, na terenie działki nr 693/4, obręb Zielona Wieś.

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznej sici kablowej nn w miejscowości Dębno Polskie, gm. Rawicz.

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznej sici kablowej nn w ul. Ogrodniczej i Dożynkowej w miejscowości Sierakowo, gm. Rawicz.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowych SN 15kV i 0,4 kV oraz stacji transformatorowej, w miejscowości Folwark, gm. Rawicz

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci gazowej w miejscowości Masłowo, gm. Rawicz.

Obwieszczenie zn: GGPPiOŚ.7331-235/10

podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

Obwieszczenie zn: GGPPiOŚ. 7331- 326/10

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie energetycznej sieci kablowej nn na części działek nr 227/12, 1222, 227/1 w rejonie ulicy Działkowej i Śląskiej w Masłowie.

Obwieszczenie zn: GGPPiOŚ. 7331- 325/10

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sali gimnastycznej o część socjalną, budowie zespołu dwóch boisk sportowych, budowie bieżni ze skocznią w dal, budowie pola rzutu kulą, budowie nowych i przebudowie istniejących miejsc postojowych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu – działki nr 934, 933/2, 933/3, 930/4, 930/21, 930/25, obręb Rawicz.

Obwieszczenie znak: GGPPiOŚ. 7331- 241/10

podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznej sieci kablowej nn i kablowej sieci oświetleniowej nn w ul. Działkowej w miejscowości Masłowo, gm. Rawicz.

Obwieszczenie znak: GGPPiOŚ. 7331-249/10

zawiadamiam, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek Pana Pawła Jedrasia, Agencja Budowlana KALDO w Lesznie, pełnomocnika Gminy Rawicz, w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbiórkę istniejącej sieci gazowej i budowę nowej sieci gazowej w pasie pozajezdniowym ulicy Żwirowej w Rawiczu wraz z rozbudową istniejących przyłączy gazowych, na terenie działek nr 2816, 979/2, 979/4 i 2822/1 w Rawiczu wydano w dniu 18 listopada 2010r. decyzję o umorzeniu przedmiotowego postępowania.

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznej sieci kablowej nn w miejscowości Dębno Polskie.

Obwieszczenie zn: GGPPiOŚ. 7331- 286/10

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie energetycznej linii kablowej SN 15 kV od istniejącego złącza ZKSN nr 1139 na działce nr 137/52 (obręb Sierakowo) do planowanej stacji transformatorowej na działce nr 133/45 (obręb Sierakowo).

Obwieszczenie AB.7351-461/10 Starosty Rawickiego

zawiadamiam, że w dniu 28 października 2010 roku została wydana decyzja nr 555/10 zn. AB.7351-461/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ''Rozbudowa ulicy Wiatracznej w Rawiczu wraz z odwodnieniem" na działkach:

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej w miejscowości Masłowo w rejonie ul. Działkowej, gm. Rawicz.

Obwieszczenie

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia obejmującego budowę: linii kablowej SN 15 kV, stacji transformatorowej słupowej (na działce nr 570/1), oraz linii kablowej nn 0,4 kV, w miejscowości Folwark w rejonie ul. Miodowej, na działkach nr 566/1, 568 i 570/1 - obręb Folwark.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN 15kV i stacji transformatorowej w Masłowie, gm. Rawicz.

Obwieszczenie zn: GGPPiOŚ. 7331- 288/10

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie, przebudowie budynku sanitarnego na zaplecze sanitarno – szatniowe dla boiska sportowego ORLIK 2012, na działce nr 693 w obrębie Zielonej Wsi.

Obwieszczenie znak: GGPPiOŚ. 7331- 257/10

zawiadamiam, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek firmy ODLEWNIA RAWICZ Sp. z o.o. w Rawiczu, został sporządzony projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej wraz z linią zasilającą SN na terenie części działek nr 235/48 i 235/59, obręb Rawicz.