W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenia ochrona środowiska 2022

XML

Informacja do publicznej wiadomości o wydanej decyzji zn.SPIR.6220.20.2022.KG

                                                                                               SPIR.6220.20.2022.KG                                               Rawicz, dnia 13.01.2023 roku       INFORMACJA Podanie informacji do publicznej wiadomości     Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o...

Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E NR 4/20/2022 o wydanej decyzji SPIR. 6220.20.2022.KG

                                                                                                                                                                                           Rawicz, dn. 13.01.2023 roku   SPIR.6220.20.2022.KG     Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E  NR 4/20/2022 o wydaniu decyzji   Na...

Obwieszczenie nr 1/20/2022 w sprawie zmiany decyzji środowiskowej

                                                                           Rawicz, dnia 17.10.2022 roku SPIR.6220.20.2022.KG       OBWIESZCZENIE NR 1/20/2022 o  w s z c z ę c i u  p o s t ę p o w a n i a                        Na podstawie art. 61 § 4 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z...

Informacja do publicznej wiadomości o wydanej decyzji SPIR.6220.12.2022

SPIR.6220.12.2022.KG                                         Rawicz, dnia 05.09.2022 r.   Podanie informacji do publicznej wiadomości   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E NR 3/12/2022 o wydaniu decyzji

Rawicz, dn. 05.09.2022 roku   SPIR.6220.12.2022.KG     Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E  NR 3/12/2022 o wydaniu decyzji   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 roku, poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku...

ZAWIADOMIENIE -  OBWIESZCZENIE NR 2/10/2022 o zakończeniu postępowania

SPIR.6220.10.2022.MKM                                  Rawicz, dnia 30.08.2022 roku Z A W I A D O M I E N I E -  O B W I E S Z C Z E N I E NR 2/10/2022 o z a k o ń c z e n i u p o s t ę p o w a n i a    Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z...

Obwieszczenie Dyrektora PGW zz Leszno

Zawiadomienie od stron postępowania  w sprawie uchylenia przez Dyrektora RZGW PGW we Wrocławiu decyzję Dyrektota Zarządu Zlewni w Lesznie PGW w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych i przekazaniu  do ponownego rozpatrzenia

Obwieszczenie nr 4/4/2022 o konieczności wniesienia uzupełnień do złożonego raportu

Rawicz dnia, 2022-08-04   SPIR.6220.4.2022.KG     O B W I E S Z C Z E N I E  NR 4/4/2022 o konieczności wniesienia wyjaśnień i uzupełnień do złożonego raportu ooś     Na postawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021, poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 66 ust. 1  ustawy z dnia 3...

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania NR 2/12/2022 SPIR.6220.12.2022

  SPIR.6220.12.2022.KG                                                         Rawicz, dnia 01.08.2022  r.     ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE  NR 2/12/2022 o zakończeniu postępowania   Zgodnie z art. 10, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735) oraz art. 74 ust. 3...

Obwieszczenie o przeniesieniu decyzji

                                                                                               Rawicz, dn. 07.07.2022 roku SPIR.6220.16.2022.KG      O B W I E S Z C Z E N I E      W związku z art. 85 ust. 3 oraz  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w...

Obwieszczenie o przeniesieniu decyzji decyzji

                                                                                            Rawicz, dn. 20.06.2022 roku     SPIR.6220.15.2022.KG      O B W I E S Z C Z E N I E    W związku z art. 85 ust. 3 oraz  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w...

Obwieszczenie o przeniesieniu decyzji zn.IR.6220.26.2019

                                                                                               Rawicz, dn. 15.06.2022 SPIR.6220.14.2022.KG   O B W I E S Z C Z E N I E    W związku z art. 85 ust. 3 oraz  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 3/9/2022

Rawicz, dn. 15.06.2022 roku SPIR.6220.9.2022.KG     Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E  NR 3/9/2022 o wydaniu decyzji   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 roku, poz. 735z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o...

Informacja do publicznej wiadomości

SPIR.6220.59.2022.KG                                               Rawicz, dnia 15.06.2022 r.     Podanie informacji do publicznej wiadomości Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na...

Zawiadomienienie do stron postepowania o sprostowaniu decyzji

IR.6220.26.2019.KG                                                   Rawicz, dn.13.06.2022 roku     Z A W I A D O M I E N I E  do stron postępowania  o sprostowaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Na podstawie art. 10 § 1, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz.U z...

Obwieszczenie nr 1/12/2022 o wszczeciu postępowania

Rawicz, dnia 01.06.2022 roku SPiR.6220.12.2022.KG   O B W I E S Z C Z E N I E – Z A W I A D O M I E N I E NR 1/12/2022 o  w s z c z ę c i u  p o s t ę p o w a n i a              Na podstawie art. 61 § 4 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 753 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu...

Obwieszczenie nr 5/4/2022 o udziale społecznym

Rawicz, dn. 31.05.2022 roku SPiR.6220.4.2022KG   O B W I E S Z C Z E N I E  NR 5/4/2022 o przystąpieniu do procedury udziału społecznego w  prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

Obwieszczenie 4/4/2022 o przekazaniu raportu do uzgodnień

Rawicz, dnia 30.05.2022 roku                                                                                               SPiR.6220.4.2022.KG     O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E  NR 4/4/2022 do stron postępowania o przekazaniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko do uzgodnienia i opiniowania   ...

Zawiadomienie nr 2/9/2022 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

 SPiR.6220.9.2022.KG                                       Rawicz, dn. 19.05.2022 roku     Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E   NR 2/9/2022 o   z a k o ń c z e n i u   p o s t ę p o w a n i a     Na podstawie art. 10 § 1, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz.U...

Obwieszczenie nr 1/10/2022 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

 SPIR.6220.10.2022.MKM                                 Rawicz, dnia 11.05.2022 roku                               O B W I E S Z C Z E N I E nr 1/10/2022                               o  w s z c z ę c i u  p o s t ę p o w a n i a    Na podstawie art. 61 § 4 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z...