W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenia ochrona środowiska 2017

XML

Obwieszczenie IR.6733.101.2017.BW

Rawicz, dnia  12.01.2018r. IR.6733.101.2017.BW O B WIE S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U.  z 2017r, poz. 1073) oraz  art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst...

Obwieszczenie IR.6220.6.2017.KG

Rawicz, dnia 10.01.2018 r. IR.6220.6.2017.KG O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 49  i art. 123  Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 03.01.2018 roku (data wpływu 05.01.2018 roku) firmy ANIMEX FOODS.Sp.z.o.o. sp.k. Morliny 1 14-100 Ostróda...

Obwieszczenie IR.6220.7.2017.KG

Rawicz, dnia 5.07.2017 roku IR.6220.7.2017.KG O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), podaję do publicznej...

Obwieszczenie IR.6220.11.2017.KG

Rawicz, dnia 06.12.2017 roku IR.6220.11.2017.KG O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1405 ze zm.), podaję do...

Obwieszczenia IR.6220.7.2017.KG

Rawicz, dnia 5.07.2017 roku IR.6220.7.2017.KG O B W I E S Z C Z E N I E             Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na...

Obwieszczenie IR.6220.6.2017.KG

Rawicz, dnia 28.06.2017r. IR.6220.6.2017.KG O B W I E S Z C Z E N I E             Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.),w związku z art. 63 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

Obwieszczenie IR.6220.3.2015

Rawicz, dn. 30.06.2017 roku IR.6220.3.2015 O B W I E S Z C Z E N I E             Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października...

OBWIESZCZENIE IR.6220.5.2017.KG

Rawicz, dnia 21.06.2017 roku IR.6220.5.2017.KG O B W I E S Z C Z E N I E             Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na...

OBWIESZCZENIE SKO.460.471.13.2017

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępdwania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w zw. z art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

OBWIESZCZENIE GGPPiOŚ.6220.3.2015 .KG

GGPPiOŚ.6220.3.2015 .KG OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2016 roku, poz. 353 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks...

Obwieszczenie SKO.460.471.13.2017

zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2017r. zostało wydane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie postanowienie nr SKO.460.471.13.2017 w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zażalenia na niezałatwienie w terminie sprawy wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją Burmistrza Gminy Rawicz z 09.08.2013r. o środowiskowych...

Obwieszczenie IR.6220.1.2017.KG

   Rawicz, dnia 15.05.2017 roku IR.6220.1.2017.KG O B W I E S Z C Z E N I E             Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

Obwieszczenie IR.6220.3.2015

                                                                     Rawicz, dnia 22.05.2017 r. IR.6220.3.2015   O B W I E S Z C Z E N I E...

Obwieszczenie IR.6220.2.2017.KG

Rawicz, dnia 15.05.2017 roku IR.6220.2.2017.KG O B W I E S Z C Z E N I E             Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na...

Obwieszczenie IR.6220.6.2017.KG

ZAWIADOMIENIE   o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 61 § 4 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 04.05.2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w związku z wnioskiem Pana Michała Bugały-przedstawiciela firmy...

Obwieszczenie IR.6220.6.2017.KG

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 i 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 64 ust. 1, 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o...

Obwieszczenie IR.6220.3.2015

Obwieszczenie IR.6220.3.2015 Zgodnie z art. 131 i 144 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 353 ze zm.), zawiadamiam że w dniu 4 maja 2017 roku (data pisma 04.05.2017 r.), Pan Andrzej Piechowiak, Prezes Zarządu Sima Sp. z o.o. Sp. k. złożył zażalenie na bezczynność Burmistrza Gminy Rawicz, niezałatwienie sprawy w...

Obwieszczenie GGPPiOŚ.6220.3.2015.KG

                Rawicz, dnia 27.04.2017 r. GGPPiOŚ.6220.3.2015.KG O B W I E S Z C Z E N I E             Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji...

ZAWIADOMIENIE IR.6220.3.2015

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2016 roku, poz. 23 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o...

Obwieszczenie IR.6220.3.2015

Obwieszczenie IR.6220.3.2015 w sprawie Budowie farmy wiatrowej  złożonej z 1 turbiny o mocy maksymalnej  do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą  na działce o nr. 254 obręb Szymanowo (gm. Rawicz, powiat rawicki, woj. Wielkopolskie

Obwieszcznie IR.6733.13.2017

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U.z 2016r., poz.778 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst Dz.U. z  2016r., poz. 23) zawiadamiam, że  na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa...

OBWIESZCZENIE Burmistrz Gminy Rawicz

OBWIESZCZENIE Burmistrz Gminy Rawicz zawiadamia: Na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 późniejszymi zmianami) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 220), Burmistrz...

Obwieszczenie SK0.460.307.7.2017

Obwieszczenie SK0.460.307.7.2017 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w zw. z art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...